Декларация за поверителност»Ние в Donesimi.com осъзнаваме значението на поверителността на данните. Тази Декларация за поверителност се отнася за всички продукти, услуги и уебсайтове, предлагани от ИМЕТО НА ФИРМАТА. или нейните партньори и дъщерни дружества, наричани събирателно „услуги“ на Donesimi.com. Освен това, когато е необходима по-подробна информация относно практиките ни за поверителност, ние публикуваме допълнителни съобщения за поверителност, за да опишем как определени услуги обработват личната информация. Можете да намерите тези съобщения в Центъра за поверителност на Donesimi.com

Donesimi.com спазва директивата на България за защита на личните данни и нейните принципи за известяване, право на избор, последващо прехвърляне, сигурност, гарантиране на целостта на данните, осигуряване на достъп и изпълнение на ангажиментите.

Ако имате въпроси, свързани с настоящата Декларация за поверителност, приканваме ви да се свържете с нас от нашия уебсайт на email: info@donesimi.com

Каква информация събираме и как я използваме

Предлагаме редица услуги. За да ви предоставим пълния си набор от услуги, може да събираме следните видове информация:

* Информация, предоставена от вас – Когато си регистрирате профил в Donesimi.com или започнете да използвате друга услуга или промоция на Donesimi.com, за които се изисква регистрация, ние ви молим за лична информация (като например вашето име, имейл адрес и парола за профила). За определени услуги, като например за рекламните ни програми, изискваме и номер на кредитна карта или други данни за извършване на плащания по профила. Тази информация съхраняваме в шифрован вид на защитени сървъри. Може да комбинираме информацията, която предоставяте чрез профила си, с информация от други услуги на Donesimi.com или на трети страни с цел подобряване на практическата ви работа и повишаване на качеството на услугите ни. За определени услуги може да ви дадем възможност да се откажете от комбинирането на тези данни.

* „Бисквитки“ – Когато посещавате Donesimi.com, ние поставяме на компютъра ви една или повече „бисквитки“. Това са малки файлове, съдържащи низ от знаци, чрез които еднозначно идентифицираме вашия браузър. Използваме „бисквитките“, за да подобрим качеството на услугите си, включително за съхраняване на предпочитанията на потребителите, подобряване на резултатите от търсенето, избора на реклами и проследяването на тенденциите при потребителите, например в начина, по който търсят. Donesimi.com също така използва „бисквитки“ в рекламните си услуги, за да помогне на рекламодателите и издателите да пускат и управляват реклами в мрежата. Може да поставим една или повече „бисквитки“ в браузъра ви, когато посетите даден уебсайт, включително сайтове на Donesimi.com, които използват нашите рекламни „бисквитки“, и видите или кликнете върху реклама, поддържана от рекламните услуги на Donesimi.com.

* Информация от регистрационните файлове – Когато използвате услугите на Donesimi.com, нашите сървъри автоматично записват данните, които браузърът ви изпраща при всяко посещение на уебсайт. Информацията в тези сървърни регистрационни файлове може да включва направената от вас заявка в мрежата, адреса ви по интернет протокол, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви, както и една или повече „бисквитки“ за еднозначното идентифициране на браузъра ви.

* Комуникации с потребителите – Когато изпратите до Donesimi.com имейл или друг вид съобщение, възможно е да ги запазим, за да обработим запитването ви, да отговорим на исканията ви и да подобрим нашите услуги.

* Услуги на Donesimi.com на партньорски сайтове – Някои от услугите си предлагаме съвместно с други уебсайтове. Личната информация, която предоставяте на тези сайтове, може да бъде изпратена на Donesimi.com с цел осигуряване на услугата. Обработваме тази информация в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Тъй като партньорските сайтове, чрез които се предлагат нашите услуги, може да имат различни практики за поверителност, ви препоръчваме да прочетете техните декларации за поверителност.

* Притурки – Възможно е Donesimi.com да предоставя приложения от трети страни чрез своите услуги. Събираната от Donesimi.com информация, когато активирате притурка или друго приложение, се обработва в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Събираната информация от доставчика на приложението или притурката се определя от техните декларации за поверителност.

* Други сайтове – Тази Декларация за поверителност се отнася само за услугите на Donesimi.com. Ние не упражняваме контрол върху сайтовете, които се показват в резултатите от търсенето, включват приложения, продукти или услуги на Donesimi.com или връзки в различните наши услуги. Тези други сайтове може да поставят свои собствени „бисквитки“ или други файлове на компютъра ви, да събират данни или да искат лична информация от вас.

Donesimi.com обработва лична информация само за целите, описани в тази Декларация за поверителност и/или в допълнителните съобщения за поверителност на конкретни услуги. В допълнение към горепосоченото тези цели включват:

* Предоставяне на нашите услуги, включително показване на персонализирано съдържание и реклами; * Проверка, проучване и анализ с цел поддържане, защита и подобряване на услугите ни; * Гарантиране на техническото функциониране на мрежата ни; * Защита на правата или собствеността на Donesimi.com или нашите потребители и * Разработване на нови услуги.

Право на избор относно личната информация

Когато започнете да използвате определена услуга, за която се изисква регистрация, трябва да ни предоставите лична информация. Ако използваме тази информация за цели, различни от тези, за които тя е била събрана, преди това ще поискаме вашето съгласие.

Ако възнамеряваме да използваме личната информация за цели, различни от описаните в тази Декларация за поверителност и/или в съобщенията за поверителност на съответните услуги, ще ви предложим ефективен начин да откажете подобна употреба за тези други цели. Не събираме и не използваме деликатна информация за цели, различни от описаните в настоящата Декларация за поверителност и/или в допълнителните съобщения за поверителност на съответните услуги, освен ако не сме получили предварителното ви съгласие.

Повечето браузъри предварително са настроени да приемат „бисквитки“, но можете да пренастроите своя браузър така, че да ги отказва изобщо или да показва съобщение, когато до него е изпратена „бисквитка“. Ако „бисквитките“ са деактивирани обаче, някои функции и услуги на Donesimi.com може да не работят правилно.

Можете да откажете да предоставите лична информация на която и да е от услугите ни. В този случай обаче Donesimi.com може да не е в състояние да ви осигури съответните услуги.

Споделяне на информацията

С други фирми или външни лица Donesimi.com споделя лична информация само в следните ограничени случаи:

* Имаме вашето съгласие за това. За споделянето на всяка деликатна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие.

* Тази информация предоставяме на своите дъщерни дружества, партньорски организации или други доверени фирми или лица, които я обработват от наше име. Задължаваме тези трети страни да приемат да обработват личната информация съгласно нашите указания и в съответствие с настоящата Декларация, както и с всички други приложими мерки за поверителност и сигурност.

* Имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация е необходимо за (a) спазване на приложимо законодателство, наредба, законов ред или влязло в сила държавно изискване; (б) прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на техни потенциални нарушения; (в) разкриване, предотвратяване или разрешаване по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността; или (г) предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на Donesimi.com, нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Ако Donesimi.com стане предмет на сливане, придобиване или друга форма на продажба на част или на всички нейни активи, ще гарантираме поверителността на личната информация, включена в тези транзакции, и ще дадем предизвестие, преди личната информация да бъде прехвърлена и да стане предмет на различна декларация за поверителност.

Възможно е да споделяме с трети страни определени части обобщена, нелична информация, като например броя потребители, които са търсили определена дума, или броя потребители, кликнали върху конкретна реклама. Тази информация не ви идентифицира лично.

Моля, свържете се с нас на долупосочения адрес, ако имате допълнителни въпроси относно управлението и употребата на лична информация.

Защита на информацията

Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Те включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни и на мерките за тяхната защита, както и физическите мерки за сигурност с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.

Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, контрагентите и представителите на Donesimi.com, на които им е необходима тази информация за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са обвързани със задължения за спазване на поверителността и подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на взаимоотношенията и наказателно преследване, в случай че не изпълняват тези свои задължения.

Цялост на данните

Donesimi.com обработва личната информация само за целите, за които тя е била събрана, и съгласно тази Декларация за поверителност и/или приложимите съобщения за поверителност на съответните услуги. Ние преразглеждаме практиките си за събиране, съхранение и обработка на данните, за да гарантираме, че събираме, съхраняваме и обработваме само тази лична информация, която ни е необходима за предоставяне или подобряване на услугите ни или за другояче разрешеното според настоящата Декларация. Предприемаме основателни мерки, за да гарантираме, че личната информация, която обработваме, е точна, пълна и актуална, но разчитаме на нашите потребители при необходимост да актуализират или коригират личната си информация.

Достъп и актуализиране на личната информация

Когато използвате услугите на Donesimi.com, ние добросъвестно полагаме усилия да ви предоставяме достъп до личната ви информация и възможност тя да бъде коригирана, ако е неточна, или да бъде изтрита по ваша заявка, освен ако запазването й не е необходимо съгласно закона или на базата на законови бизнес основания. Преди обработката на такива заявки ние изискваме от потребителите да идентифицират себе си и информацията, до която заявяват достъп за преглед, коригиране или премахване. Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се или систематични, изискват прекомерни технически усилия, застрашават поверителността на други лица или са крайно непрактични (например заявки за информация, съхранявана на резервен лентов носител), или за които достъпът не е наложителен по други причини. Във всеки случай, в който предоставяме възможност за достъп и коригиране на информация, извършваме тази услуга безплатно, освен ако това не изисква прекомерно много усилия. За някои от услугите ни съществуват различни процедури за достъп, коригиране или изтриване на личната информация на потребителите. Подробности за тези процедури предоставяме в конкретните съобщения за поверителност или в разделите с често задавани въпроси за съответните услуги.

Изпълнение

Donesimi.com редовно проверява спазването от своя страна на тази Декларация за поверителност. Ако имате въпроси или притеснения във връзка с нея или относно начина, по който Donesimi.com обработва личната информация, приканваме ви да се свържете с нас от този уебсайт.

Когато получи официална жалба в писмен вид на този адрес, правилото на Donesimi.com е да се свърже със съответния потребител във връзка с неговите притеснения. За разрешаването на жалби, отнасящи се до прехвърлянето на лична информация, които не могат да бъдат разрешени между Donesimi.com и съответното лице, ние ще сътрудничим на съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните.

Промени в тази Декларация за поверителност

Моля, обърнете внимание, че настоящата Декларация за поверителност може да се променя периодически. Ние няма да ограничим правата ви според тази Декларация без вашето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това на тази страница ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване, (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги). Версията на тази Декларация за поверителност е означена най-горе на страницата посредством датата на влизането й в сила. 
Условия за ползване      Права и задължения      Свържете се с нас      Пратки без ID 0