Права и задължения »Donesimi.com се задължава:

• да доставя получените пратки до адрес в България посочен от клиента
• да се отнася към пратките с грижата на добър търговец
• да не разпространява лични данни събрани в хода на изпълнение на услугата
• да спазва сроковете упоменати в разделите с ценообразуване
• да се съобразява с действащото законодателство на всички държави, на територията на която се осъществява дейност
• да докладва на съответните власти при информация за нарушения на законите
• да уведомява клиентите при промяна в общите условия на ползване на услугите на Donesimi.com
• да уведомява клиентите си при пристигане на тяхна пратка на адреса им в Лондон.

Клиента се задължава:

• да заплаща всички дължими суми относно услугите на Donesimi.com съгласно условията на ползване.
• да не изпраща пратки забранени от законите на страните, на чиято територия се намират във всеки един момент от транспортирането им.
• да предоставя коректна информация за личните си данни в съответствие с нормативните уредби.
• във всеки момент от ползването на услугите на Donesimi.com да се подчинява на спазването на "Общите условия за ползване" и "Общи условия за приемане и доставяне на пратки"

 
Условия за ползване      Права и задължения      Свържете се с нас      Пратки без ID 0